Yhteistyörobottien perusteet tehokkaaseen käyttöönottoon -työpaja 23.11. klo 9-15

Paikka: RoboCamp-tila, Mioni Startup Campus, Kukkolinnankatu 5, Imatra (ent. Linnalan koulu)

Työpajassa käytiin läpi miten nykyaikainen yhteistyörobotti toimii. Samaan aikaan opittiinn miten voima-anturi ja UR+ ekosysteemi helpottaa ja nopeuttaa cobottien käyttöönottamista. Koulutuksen aikana tunnistettiin mitä haasteita cobotin kappaleenkäsittely aiheuttaa ja miten nykyaikaisella ohjelmistolla kyetään kiertämään ongelmatilanteita ilman syvällistä ohjelmointiosaamista. Työpaja perustui yksinkertaiseen Universal Robots yhteistyörobottiin ja sen tarjoamiin UR+ ekosysteemin lisälaitteisiin.

Päivän päätteeksi osallistuneilla oli hyvä ymmärrys miten robotti saatetaan käyttökuntoon, millainen robotin käyttöliittymä on ja miten peruskomennot toimii. Lisäksi jokainen osallistujista osasi itsenäisesti ohjelmoida yksinkertaisen älykkään kappaleenkäsittelyohjelman robotille.Työpajassa jaettiin linkit ilmaiseen interaktiiviseen koulutusohjelmaan josta jokainen voi hankkia lisää osaamista.

Asiantuntijana toimii Juho Liljamo, Oy Machine Tool Co