Ohjelmistorobotti työkaverina -verkkoseminaari 18.9.2020 ja verkkotyöpaja 23.9.2020

OHJELMISTOROBOTTI TYÖKAVERINA

Tule tutustumaan ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksiin taloushallinnossa ja suunnittelemaan toteutusta yrityksessäsi!

 1. OHJELMISROBOTIN KÄYTTÖÖNOTTO, CASE RELION OY

  • perjantai 18.9. 2020 klo 8:00-12:00 verkkoseminaari
  • kouluttajana Director, RPA & AI Matias Tiala, Staria Oyj
 • RoboCamp-hanke esittäytyy I Tarja Muikku, LAB
 • Mitä on ohjelmistorobotiikka ja mihin sitä voidaan käyttää? Matias Tiala, Staria
 • Ohjelmistorobotin käyttöönoton vaiheet I Matias Tiala, Staria
 • Case Relion Oy esittely
  • Automatisoitavan prosessin valinta I Matias Tiala, Staria
  • Ohjelmistorobotin ohjelmointi I Liisa Uosukainen, LAB & Tyyne
   Kokkonen, LAB
  • Kokemukset projektiin osallistumisesta I Anna Behm ja Onni Hietalahti,
   Relion Oy & Tarja Muikku, LAB & projektiin osallistuneet
 • Ennakkotehtävä oman toteutuksen suunnitteluun I Matias Tiala, Staria

 Seminaarin esitysmateriaalit

 

 1. OHJELMISROBOTIN PILOTOINTI OMASSA YRITYKSESSÄ

  • keskiviikko 23.9. 2020 klo 12:00-16:00 verkkotyöpaja
  • kouluttajana Director, RPA & AI Matias Tiala, Staria Oyj
 • Työpajan alkusanat I Tarja Muikku, LAB
 • Lyhyt kertaus ohjelmistorobotin käyttöönoton vaiheista I Matias Tiala, Staria Oyj
 • ‘Long listista’ pilotoitavan prosessin valintaan I Matias Tiala, Staria Oy
  • Tunnistettujen kehitysideoiden läpikäynti ja arviointi
  • Prosessianalyysi
  • Prosessien kuvaaminen
  • Prosessien priorisointi ja pilotin valinta
 • Miten edetään prosessin valinnan jälkeen eli käytettävän RPA-ohjelmiston valinta, käyttöönotto ja testaus I Matias Tiala, Staria Oyj
 • Apua pilottiprosessin robotin ohjelmointiin I Liisa Uosukainen, LAB

Työpajan jälkeen voit aloittaa ohjelmistorobotin suunnittelun ja käyttöönoton yrityksessäsi yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun tietotekniikan opiskelijoiden kanssa syksyllä 2020. Ota yhteyttä liisa.uosukainen@lab.fi.

 Verkkotyöpajan esitysmateriaalit

 

Lisätietoja tapahtumista saat:

 • Tarja Muikku, tarja.muikku@lab.fi, 040 578 7600 ja
 • Marianne Viinikainen, marianne.viinikainen@lab.fi, 040 486 7852.
News

RoboCamp has ordered a first industrial robot for testing- and innovation environment. The robot is collaborative robot (Cobot) TM5-900. We are waiting the robot to come in week 11-13. 

Now the Cobot is up and running!

Events

18.3. 2020 Exhibition tour to Engineering Works Trade Fair   Postponed to a later date

29.4. 2020 Benchmarking to Tampere Trinity -project and RoboLab  Postponed to a later date

1.-3.6. 2020 Technology Camp for upper secondary and college-aged young people Postponed to a later date