Robocamp ry tarjoaa yritysten käyttöön simulointi- ja tekotodellisuusympäristöä, jossa yritykset voivat testata automaatio- ja robotiikka ratkaisuja ennen suuria investointeja. 
Yhdistys aloittaa lasten, nuorten ja aikuisten ohjelmointi- ja robotiikkakerhon Linnalan Mioni Campuksella 2.2.2021, jossa kiinnostuneet voivat harjoitella uusia taitoja käytännössä. Kerho kokoontuu viikoittain ensialkuun tiistaisin.

Lisätietoa Robocamp ry:stä ja sen toiminnasta löytyy yhdistyksen facebook sivustolta